Nedávno jsme psali o projektu Ministerstva financí na zvýšení finanční gramotnosti v rodinách. Patrně bude stále užitečnější.

Česká spořitelna si nechala zpracovat průzkum, z něhož vyplynulo, že naše děti chtějí žít v nadbytku. To je vcelku pochopitelné, ovšem ony netuší, jak se k nadbytku dopracovat. Potřebují mít volný čas, chtějí se bavit a nechtějí být otroky svého povolání jako jejich rodiče.

Při špatném vedení mají problém hospodařit s financemi a začínají si půjčovat. Bohužel velmi brzy, někteří už v deseti či dvanácti letech od kamarádů, babiček, sourozenců. Půjčují si opakovaně a učí se tak hospodařit s mínusem. read more

Nezávislé SROVNÁNÍ PŮJČEK online.