Řešíme zapeklité situace: Oddlužení

Půjčka bez doložení příjmu je oblíbená například mezi studenty, kteří ještě nemají pravidelný příjem, ale potřebují navýšit svůj finanční rozpočet, dále mezi důchodci či nezaměstnanými lidmi. Hlavní výhoda půjčky bez doložení příjmu spočívá právě v tom, že není nutné dokládat údaje o výši měsíčních příjmů, jak to je tomu u bank či dokonce nebankovních institucí. Pokud máte o tento typ půjčky zájem a rádi byste se dozvěděli podrobnosti, kontaktujte nás. Zodpovíme vaše dotazy a navrhneme pro vás řešení na míru. S námi dosáhne na půjčku takřka každý!

Jsme nebankovní společností, která nabízí zájemcům jak půjčky, tak i hypotéky. O nebankovní půjčky zpravidla žádají lidé, kteří nemohou žádat o půjčku v bance, popřípadě byli se svou žádostí neúspěšní. Rovněž však o nebankovní půjčky žádají lidé, kteří chtějí peníze získat rychle a bez zbytečných prodlev. Důvodů, proč banka zamítne žádost o půjčku, může být hned několik. Nejčastějším důvodem bývá negativní záznam v registru dlužníků, popřípadě nedostatečnou bonitou klienta.

Na našem trhu je mnoho nebankovních společností, které poskytují zájemcům o půjčky ty nejvýhodnější produkty. Pojďme si nyní představit všechny půjčky, mezi kterými si vyberete i vy.

peníze_23

Můžete si vybrat z nejrůznějších produktů, od krátkodobých půjček po spotřebitelský úvěr až na 48 měsíců. Výhodou této půjčky  je skutečnost, že překážkou pro její získání není ani záznam v registru dlužníků.

Půjčky bez registru jsou tím nejčastějším produktem, o který klienti žádají. Nabízíme rovněž i konsolidaci půjček a refinancování. Společnost sloučí klientovy půjčky do jedné výhodnější půjčky, sníží měsíční splátky a zajistí tak klientovi ulehčení rodinného rozpočtu.

Tato půjčka je určena primárně těm, kteří potřebují peníze skutečně rychle a nemají čas na to, aby chodili od jedné pobočky společnosti ke druhé. Rychlá půjčka ihned je bezhotovostní půjčkou, to tedy znamená, že vám budou peníze převedeny na váš bankovní účet. Domníváte se, že jsou vaše dluhy již skutečně vysoké a je namístě je začít řešit? Svěřte se do rukou odborníků, kteří se specializují na oddlužení, a dostaňte se z dluhové pasti. Jedná se o ideální řešení pro ty, jimž dluhy již přerostly přes hlavu a nevědí si s touto kritickou situací rady.

Člověk se někdy, ne nutně vlastní vinou, může dostat do složité životní situace. Jedním z kroků, které může zkusit, je takzvané oddlužení. Co to znamená a jaký je postup?

Půjčky na směnku mají tu výhodu, že při jejich schvalování nemusíte projít žádným automatickým schvalovacím procesem, ale vaše žádost je posuzována individuálně. Díky osobnímu přístupu má tedy možnost získat půjčku i ten, kdo byl jinou společností automaticky odmítnut.

Jak je to s dobou splatnosti v případě půjček na směnku? Doby splatnosti se liší od jednotlivých soukromých poskytovatelů, je možné si dobu splatnosti dohodnout i na několik let.

Prostřednictvím půjček na směnku můžete získat peníze bez zbytečných prodlev. Na rozdíl od klasických bankovních půjček se celá vypůjčená částka v případě půjček na směnku splatí jednorázově na konci doby splatnosti, kterou jste si s poskytovatelem půjčky domluvili.

 

 

Oddlužení nebo též osobní bankrot znamená osvobození dlužníka od placení části jeho dluhů pod dohledem soudu. Oddlužení je soudní proces v rámci tzv. insolvenčního řízení.

 

Podmínky oddlužení

Oddlužení je možné pouze od dluhů, které nepocházejí z dlužníkova podnikání. Není přitom na překážku, pokud dlužník pracuje na živnostenský list, pokud se jeho dluhy týkají rodinných financí, nikoli jeho podnikání.

Dlužník musí všem věřitelům zaplatit minimálně 30 % jejich pohledávek. “Minimálně“ znamená, že pokud je dlužník vzhledem ke svému majetku nebo příjmům schopen zaplatit více, je povinen zaplatit více, např. 50 % svých dluhů. Dlužník může zaplatit méně než 30 % pouze v případě, že s tím budou souhlasit všichni nezajištění věřitelé.

Dlužník může zaplatit buďto jednorázově prodejem soudem určeného majetku, nebo během pěti let v pravidelných splátkách. O tom, který ze způsobů oddlužení se použije, rozhodnou nezajištění věřitelé, a v případě, že se nedohodnou, tak soud. Existuje i možnost, aby o způsobu oddlužení rozhodl dlužník, v tomto případě se zvolenou formou musí souhlasit nezajištění věřitelé.

Způsoby provedení oddlužení jsou dva:

  1. zpeněžení majetkové podstaty – v tomto případě se prodá dlužníkův aktuální majetek, a výnos z tohoto prodeje je rozdělen mezi věřitele;
  2. plnění splátkového kalendáře – dlužník musí po dobu pěti let měsíčně splácet svým nezajištěným věřitelům soudem určenou částku, často formou srážek ze mzdy zasílanou insolvenčnímu správci. S ním musí dlužník spolupracovat, nezatajovat žádné příjmy, nepřijímat nové závazky, které by nemohl včas uhradit a jednou za půl roku předložit insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů přehled svých příjmů za uplynulý půlrok. Na základě judikatury insolvenčních soudů je možné, aby dlužník v průběhu tohoto způsobu provedení oddlužení podal návrh na snížení splátek. V případě způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou postiženy dlužníkovy budoucí příjmy.

Pozor! Pokud v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře dojde k ukončení Vašeho pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a obdržíte odstupné, odešle je zaměstnavatel insolvenčnímu správci a Vám nenáleží po dobu, kterou pokrývá odstupné, podpora v nezaměstnanosti. V této chvíli se ocitáte téměř bez prostředků, nemáte nepostižitelnou částku a ani podporu v nezaměstnanosti. Pokud popsaná situace nastane, pokuste se co nejrychleji najít nové zaměstnání.

Rizika podání návrhu na oddlužení

Návrh na oddlužení se podává spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Existují-li osoby, které jsou ochotny dlužníkovi dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, dlužník připojí k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu. Podpisy musejí být úředně ověřeny.

Návrh na oddlužení mohou společně podat i manželé. Vzor vyplněného návrhu na oddlužení manželů je zde. Oddlužení je jen jedním ze způsobů provádění insolvenčního řízení, jeho alternativou je konkurz.

Konkurz znamená prodej veškerého majetku dlužníka, přičemž nesplacené dluhy po jeho skončení nezanikají. Pozor! Pokud podáte spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení i návrh na své oddlužení a nesplňujete přitom jeho podmínky, nebo pokud podmínky oddlužení porušíte, je na Vás prohlášen konkurz. Insolvenční řízení nelze zastavit, pokud po podání návrhu na jeho zahájení zjistíte, že nesplňujete podmínky oddlužení.

Výpočet příjmů pro účely oddlužení

Je proto naprosto nezbytné si předem spočítat, zda dlužník splňuje výše uvedené podmínky oddlužení. Je nutné spočítat jak hodnotu majetku, tak výši jeho příjmů. Příjmy se pro účely oddlužení počítají stejně jako pro účely exekuce. Způsob výpočtu základní částky stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách.

Od mzdy a jiných příjmů je odečtena nezabavitelná částka (pro rok 2015 6.118 Kč na dlužníka a 1.529 Kč na každé vyživované dítě a manžela/manželku), a z částky zbylé po odečtení takto vypočtené nezabavitelné částky ještě minimálně třetina zbylých příjmů zůstává dlužníkovi.

Pokud dlužník nedluží např. na výživném, na daních či na sociálním a zdravotním pojištění (to jsou přednostní pohledávky), zůstanou mu ze zbytku celé dvě třetiny. Zbylá třetina se počítá jako příjem, kterým je možno splácet dluh při oddlužení. Důležité je, že pokud mají příjmy oba manželé (každému z nich se nezabavitelná částka počítá zvlášť).

To znamená, že pokud příjem manželů s dvěma dětmi činí 15.000 Kč, návrh na oddlužení by podávat neměli, protože ke splácení dluhu při oddlužení jim nezbude nic. Pokud příjem rodiny činí např. 23.000 Kč (15.000 Kč čistá mzda otce a 8.000 Kč mateřská matky), zbude k oddlužení měsíčně cca 3.000 Kč. Za 5 let oddlužení budou takto schopni zaplatit 180.000 Kč. Pokud mají při oddlužení zaplatit 30 % svých dluhů, oddluží se z dluhů o přibližné celkové výši 545.000 Kč. Pokud je celková výše dluhů vyšší, na oddlužení nedosáhnou.

Rizika nabídek oddlužení

Na trhu se objevilo mnoho subjektů, které inzerují, že dlužníku zajistí oddlužení. Za svou „pomoc“ požadují nemalé částky (až 20.000 Kč). Často však dlužníkovi nepomohou, naopak mu uškodí. Pokud předem neposoudí, zda dlužník splňuje podmínky pro oddlužení a zda vůbec je schopen v horizontu 5 let tyto podmínky splnit, podají jeho jménem často i vadně vyplněný návrh a následně je prohlášen konkurz místo oddlužení.

Problém se může skrývat i ve smluvních podmínkách takových rádců. Např. v tom, že úplata za jejich služby je splatná poté, co je povolen návrh na oddlužení. Jejím zaplacením poruší dlužník podmínky oddlužení a opět následuje konkurz.

Zdarma a kvalitně poskytují služby v oblasti oddlužení neziskové organizace, zárukou kvality by měli být i advokáti, kteří uvedené služby poskytují za nižší honorář než oddlužovací agentury.

Informace, jak vyplnit návrh na oddlužení naleznete také na webu www.justice.cz, na němž najdete pokyny pro vyplnění návrhu na oddlužení a vzor vyplněného návrhu na oddlužení. Po prostudování těchto dokumentů je však vhodné obrátit se při vyplňování návrhu na oddlužení na některou z mnoha neziskových organizací, případně na advokáta.

Osvobození od dluhů není automatické!

Pokud dlužník splní podmínky oddlužení, je od zbylých nezaplacených dluhů, které byly předmětem oddlužení, osvobozen. Ne však automaticky, musí podat k soudu návrh na přiznání osvobození od dluhů, na základě něhož soud vydá usnesení. Nesplacené dluhy tím sice nezanikají, avšak jsou nevymahatelné, stanou se tzv. naturálními obligacemi. Usnesení soudu, jež dlužníka od splácení dluhů osvobozuje, je pro dlužníka životně důležité, protože je to jeho obrana proti pokračování exekucí. Někteří věřitelé, zvláště ti, kteří s oddlužením nesouhlasili a byli ostatními věřiteli přehlasováni, to zkouší na dlužníka s exekucemi neustále.

 


Zdroj: http://www.prohypoteka.cz/

Nechcete nebo nemůžete dokládat bance svoje příjmy? Pak zvolte půjčku bez potvrzení o příjmu, které poskytují nebankovní společnosti působící na českém trhu.

Půjčka bez potvrzení o příjmu je velmi žádaným produktem, který využívají jak nezaměstnaní, tak i maminky na mateřské dovolené, důchodci či živnostníci, kteří mohou mít s prokazováním svých příjmů potíže, ačkoliv to nutně nemusí znamenat, že by měli problémy se splácením půjčky potíže. Získejte nebankovní půjčky až do výše 50 tisíc Kč rychle a jednoduše bez zbytečného papírování.

Autor příspěvku: Půjčky Online

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.